فرماندار گرگان:

فرماندار گرگان گفت: بهزیستی یک سازمان حمایتی است و در مباحث فرابخشی نیز، نیاز به حمایت سایر دستگاه های اجرایی دارد.

بهزیستی نیازمند حمایت دستگاه های اجرائی است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمد حمیدی در بازدید از ازداره بهزیستی و کارکنان آن، اظهار کرد: دوازده هزار و ٨٠٠ خانوار تحت پوشش آن هستند و در مباحث فرابخشی نیز، نیاز به حمایت سایر دستگاه های اجرایی دارد. 

وی افزود: جامعه هدف این اداره قشرخاصی است و حل مشکلات مددجویان و رسیدگی بهتر به امور مربوط به این قشر آسیب پذیر تلاش دوچندان متولیان امر را می طلبد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار