مدیر کل تامین اجتماعی گلستان:

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت: ۹۸ میلیارد تومان خسارت کرونا به ۴۲ هزار نفر پرداخت شده و همچنان ادامه دارد.

پرداخت ۹۸ میلیارد تومان غرامت بیمه بیکاری و کرونا

به گزارش خبرنگار گلستان 24، هادی نودهی با اعلام این خبر اظهار کرد: پارسال ۵۰ میلیارد تومان هم خسارت بیکاری دوران بارداری و بیماری کرونا پرداخت کردیم.

وی افزود:با توجه به ادامه روند بیماری کرونا اگر فرد بیمه شده دچار حادثه شود یا گواهی استراحت از مراکز درمانی و بهداشتی بیاورد مدت استراحت را بدون تشریفات قانونی به وی غرامت پرداخت می کنیم و آن دوره به عنوان سابقه بیمه محسوب خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار