مرکز بهداشت گرگان اعلام کرد؛

مرکز بهداشت گرگان اعلام کرد: با ورود محموله جدید واکسن کرونا سن واکسیناسیون را دو سال دیگر کاهش دادیم تا سرعت تزریق واکسن کرونا در بین افراد جامعه افزایش یابد.

کاهش سن تزریق واکسن در گرگان، اعلام برنامه واکسیناسیون تا پایان هفته

به گزارش گلستان 24، این مرکز همچنین برنامه واکسیناسیون مراکز تجمیعی تزریق گرگان تا پایان هفته را به شرح زیر اعلام کرد.

سالن تختی واقع در خیابان پنجم آذر گرگان، فقط در شیفت صبح نوبت اول و دوم آسترازنکا.

سالن خورشید در خیابان امام رضای۹۳ فقط صبح، نوبت دوم برکت، سینوفارم و آسترازنکا.

سالن قابوس در خیابان جرجان ششم، صبح و عصر، نوبت اول و دوم سینوفارم و برکت.

سالن شهید گرزین در خیابان شهید رجایی گلشن۱۹، فقط صبح نوبت اول و دوم آسترازنکا و سینوفارم.

مصلی گرگان: صبح و عصر نوبت اول و دوم سینوفارم و برکت.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح از ساعت ۸تا۱۳ و عصر از ۱۴تا۱۸ اعلام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار