مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان:

مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان گفت: خریب دیواره کشی در حریم رودخانه زیارت انجام و مساحت 5000 مترمربع از این حریم آزاد شد.

تخریب دیواره کشی در حریم رودخانه زیارت /5000 مترمربع آزاد شد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، امین عموزاد با اعلام این خبر اظهار کرد: تخریب دیواره کشی در حریم رودخانه زیارت وآزادسازی به مساحت 5 هزارمتر مربع وبه طول 300متراز حریم وبستررودخانه زیارت درقالب تبصره 4ماده 2 ایین نامه حریم بسترودخانه ها و طی دستورمقام محترم قضایی انجام شد.

وی افزود: مطابق قانون توزیع عادلانه آب احداث هر گونه اعیانی در حریم و بستر رودخانه ممنوع بوده و با نظر مقامات قضایی نسبت به تخریب وقلع و قمع اعیانی اقدام می شود.

عموزاد گفت: به مالکان اراضی مجاور رودخانه توصیه می شود که قبل از هر گونه ساخت و ساز نسبت به اخذ استعلام حریم کیفی وکمی رودخانه ها از این امور اقدام کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار