شتاب واکسیناسیون

میزان تزریق واکسن کرونا در گلستان از ۹۰۰هزار دوز گذشت.

بیش از ۹۰۰هزار دوز واکسن کرونا در گلستان تزریق شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، علی باقری، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت گلستان اعلام کرد: امروز با تزریق ۵هزار و ۸۵۹دوز میزان تزریق واکسن در گلستان در مجموع نوبت اول و دوم به ۹۰۰هزار و ۴۰۵دوز رسید.

وی افزود:او گفت از این تعداد ۶۰۲هزار و ۱۱۱نفر نوبت اول واکسن را تزریق کردند و ۲۹۸هزار و ۲۹۴دوز نیز برای نوبت دوم است.

وی گفت: همچنین امروز به ۶۶۱نفر واکسن برکت تزریق شد.

به گفته مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت در گرگان متولیدن سال۶۳ و قبل از آن می‌توانند برای دریافت واکسن به مراکز تزریق مراجعه کنند.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار