پنجشنبه اول مهر و شنبه سوم مهر

متولدین۱۳۸۳ و قبل از آن می‌توانند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

برنامه فعالیت مراکز واکسیناسیون در مرکز گلستان

به گزارش پایگاه خبری گلستان24، دانشگاه علوم پزشکی گلستان در اطلاعیه ای، برنامه فعالیت مراکز واکسیناسیون گرگان را در روز‌های پنجشنبه اول مهر و شنبه سوم مهر اعلام کرد.

سالن تختی - خیابان ۵آذر:

(فقط صبح) فقط نوبت دوم آسترازنکا و سینوفارم و برکت

سالن خورشید - امام رضا۹۳:

(فقط صبح) فقط نوبت دوم آسترازنکا و سینوفارم و برکت

سالن قابوس - جرجان۶:

(صبح و عصر) نوبت‌های اول و دوم سینوفارم

سالن شهید گرزین - خیابان رجایی - گلشن۱۹:

(صبح و عصر) نوبت‌های اول و دوم سینوفارم

مصلای جمعه:

(صبح و عصر) نوبت‌های اول و دوم سینوفارم

سالن لاله – روبروی بیمارستان حکیم جرجانی:

(فقط صبح) نوبت‌های اول و دوم سینوفارم

سالن کیمیا – بلوار استاندارد – روبروی استاندارد۳:

(فقط صبح) نوبت‌های اول و دوم سینوفارم

ساعت کار مراکز واکسیناسیون ۸الی۱۳ و ۱۴الی۱۸ می‌باشد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار