رییس انجمن اسلامی معلمان گلستان:

رییس انجمن اسلامی معلمان استان گلستان گفت: اعتقاد داریم رتبه بندی معلمان باید با نگاه تربیتی و علمی تصویب شود نه با دید این که آموزش و پرورش یک دستگاه اجرایی است.

معتقدیم رتبه بندی معلمان باید با نگاه تربیتی و علمی تصویب شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، قربان تاشی  اظهار کرد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب طی چند سال گذشته بر رسیدگی به وضعیت معیشت و منزلت این قشر توسط دولت در حد توان تاکید داشتند، انتظا رمی رود این بحث هرچه سریعتر جمع بندی شود.

وی با اشاره به این که اجرای رتبه بندی حق معلم است، تاکید کرد: اجرای صحیح رتبه بندی معلمان از جمله دریافتی این قشر ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیات علمی آموزش عالی باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: اکنون تعلل در تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، مشکل نبود هماهنگی میان دولت، مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تامین منابع مالی آن بوده که باید برای حل ریشه ای آن با کارکارشناسی با استفاده از بدنه آموزش و پرورش و لحاظ ردیف بودجه، سریع اقدام شود.

رییس انجمن اسلامی معلمان استان گلستان اضافه کرد: شتاب بخشیدن به تصویب و عملیاتی شدن آن ، تاثیر در بسزایی در بهبود منزلت اجتماعی این قشر در جامعه و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت برای نسل جدید خواهد داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار