رئیس شبکه بهداشت ترکمن:

رئیس شبکه بهداشت ترکمن گفت از واکسینه شدن دانش آموزان ۱۲تا۱۸ ساله در همه مراکز شهری و روستایی شهرستان ترکمن خبر داد.

دانش آموزان شهرستان ترکمن واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، حسینی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن گفت: در این شهرستان دو مرکز شهر و سه مرکز روستایی در سیجوال، خواجه لر و پنج پیکر فعال است.

حسینی با اشاره به پایان پیک پنجم کرونا شهرستان ترکمن گفت: اکنون بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون در این شهرستان است.

وی گفت:اکنون شهرستان در وضع با ثباتی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارد و فقط سه بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان این شهرستان بستری هستند.

شهرستان ترکمن یکی از پنج شهرستان آبی گلستان به لحاظ رنگ بندی شیوع کروناست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار