رئیس دادگاه‌های تجدید نظر گلستان:

رئیس دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری باید از تضاد در اعلام نظر بپرهیزند، چرا که قضات و مردم. گرفتار می شوند.

کارشناسان از تضاد در اعلام نظر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، غلامی در همایش تحلیف کارشناسان مرکز رسمی کارشناسان دادگستری گلستان اظهار کرد: تخصص و تعهد دو مساله مهمی است که باید کارشناسان این حوزه صد درصد به آن عمل کنند.

وی خطاب به قبول شدگان در مراسم تحلیف، گفت: اگر از صداقت دور شوید و بخواهید مساله را طور دیگری جلوه دهید ابتدا مورد اعتراض دادگاه قرار میگیرید و به مرور زمان نظرات کارشناس نقض می شود.

غلامی گفت: داشتن تخصص در این مسیر یکی از شرایط قبول شوندگان است و تعهد نیز یکی از دیگر از بازوان کارشناسی درست است.

رئیس دادگاه‌های تجدید نظر استان اظهار کرد: علم کارشناسان مورد احترام دستگاه قضا است از آن جهت که می‌خواهیم از امر مجهول را به معلوم برسیم.

غلامی بیان کرد: تقلید کورکورانه از کارشناسان بعید است و از تقلید کورکورانه باید بگذرد.

وی افزود: همواره به صنف خودتان احترام بگذارید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار