رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی :

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی گفت:‌ هر گونه اعطای مجور برای موسسات و مراکز آموزشی غیر انتفاعی منوط به نامه و مجوز اداره کل نوسازی مدارس استان است.

اعطای مجور برای مراکز غیر انتفاعی منوط به مجوز اداره کل نوسازی مدارس است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمدتقی قربان نیا اظهار کرد: مولفه هایی همچون ایمنی و پایداری هر بنای آموزشی بر اساس ارزیابی های کارشناسان و ناظران اداره کل نوسازی مدارس راستی آزمایی و ارزیابی و سپس نامه ای برای آموزش پرورش ارایه تا مجوز مربوط صادر گردد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در زمان حاضر در گلستان با آن دست به گریبان هستیم کهن سالی و فرسودگی سازه های آموزشی بخش غیر دولتی است.

قربان نیا افزود: حدود نیمی از واحدهای آموزشی به طور معمول در بناهای غیر آموزشی و غیر مرتبط جانمایی می شوند به طور مثال یک منزل ویلایی اجاره یا خریداری شده و سپس پیگیری ها برای اخذ مجوز آن انجام می شود.

وی بیان کرد: عدم تخصیص تسهیلات کمک به بازسازی و نوسازی مدارس غیر دولتی در سال های اخیر به یک چالش جدی تبدیل شده است و این امر سبب شده تا مالکان و مدیران مراکز غیر دولتی رغبتی به تعمییر و مقاوم سازی نداشته باشند.

قربانیان نیا گفت :‌ کارشناسان و ناظران این اداره در شهرستان ها به صورت دوره ای از مراکز غیردولتی بازدید می کنند اما مهمترین اصل به مواردی همچون رعایت موارد نرم افزاری و نظامات اداری مربوط است هر چند اگر با موضوع حای برخورد کنندآن موضوع پیگیری می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار