چطور خدا را بشناسیم ؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ مجتبی لشکربلوکی کارشناس تعلیم و تربیت طی یادداشتی نوشت: آنچه از آموزه‌های دینی حاصل می شود این است که راه های شناخت خالق یکتا از سه طریق انجام می پذیرد :

1. راه عقلی 

همچون ؛ برهان امکان و وجوب

از قرآن ، احادیث و کشف شهود به آن درجه برسد که حقایق را از طریق مشاهده قلبی درک کند ، این راه سختی است .

2. راه تجربی و حسی 

همچون ؛ برهان نظم

مگر می شود که این نظم از سلولهای بنیادی تا منظومه ها و کهکشان ها با این نظم و دقت چیده شده باشد ، بدون خدا !

3. راه دل 

همچون ؛ برهان فطرت

آسان ترین و بهترین راه شناخت « الله » از طریق دل است ، در درون روح آدمی ، گرایش و عشق به خداوند نهفته است. همیشه یک نقطه نورانی و یک جاذبه نیرومند در درون قلب انسان وجود دارد .

 امام صادق (ع) می فرمایند:

قلب حرم خداست ، در حرم خدا غیر خدا را جای مده" . (بحار الانوار جلد 67 ص 25) 

و انسان ذاتاً خدا جو و خدا دوست است .

در همین امر آمده است :

مردی می خواست کاملاً خدا را بشناسد .

ابتدا به سراغ افراد و کتابهای مذهبی رفت ، اما هر چه جلوتر رفت گیج تر شد .

افراد و کتاب های نوع دیگر را نیز امتحان کرد اما به جایی نرسید . 

خسته و نا امید راه دریا را در پیش گرفت  کنار ساحل کودکی را دید که مشغول پر کردن سطل آب کوچکی از آب دریا بود . سطل پر و سَر ریز می شد اما کودک همچنان آب می ریخت!

مرد پرسید : چه می کنی؟

کودک جواب داد : به دوستم قول دادم همه آب دریا را در این سطل بریزم و برایش ببرم تصمیم گرفت پسر را نصیحت کند و اشتباهش را به او بگوید .

اما ناگهان به اشتباه خود هم پی برد که می خواست با ذهن کوچکش خدا را بشناسد و کل جهان را در آن جا دهد !

فهمید که با دِلش باید به سراغ خدا برود .

به کودک گفت : 

من و تو در واقع یک اشتباه را مرتکب شده ایم.

مولانا می گوید : 

هر چه اندیشی پذیرای فناست

آنچه در اندیشه ناید آن خداست


 

ارسال نظر

آخرین اخبار