مسئول واحد مرکز ارتباطات اورژانس گلستان:

مسئول واحد مرکز ارتباطات اورژانس گلستان گفت: تعداد مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس گلستان، ۲۰درصد بیشتر شده است.

تعداد مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس گلستان ۲۰درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، ملیحه باقری، مسئول واحد مرکز ارتباطات اورژانس گلستان گفت: نیمه نخست امسال در مجموع ۳۰۰هزار تماس با این مرکز گرفته شد که ۹هزار و ۵۱۹مورد آن تماس‌های تلفنی مزاحم بود.

وی افزود: در مدت مشابه پارسال هم ۲۰۰هزار تماس با مرکز ارتباطات اورژانس گلستان برقرار شده بود که ۸هزار ۲۴۴تماس آن، مزاحم به شمار می‌رفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار