مرکز بهداشت شهرستان گرگان برنامه فعالیت مراکز واکسیناسیون گرگان برای روز‌های شنبه ۲۲ آبان و یکشنبه ۲۳ آبان را اعلام کرد.

برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان روزهای شنبه و یکشنبه آینده

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24، برنامه فعالیت این مراکز به شرح زیر است.

سالن خورشید، خیابان امام رضا ۹۳:

فقط در شیفت صبح، نوبت اول و دوم واکسن‌های آسترازنکا و سینوفارم

سالن قابوس خیابان جرجان ۶:

در شیفت صبح و عصر، نوبت اول و دوم آسترازنکا، سینوفارم و برکت.

سالن شهید گرزین خیابان شهید رجایی گلشن ۱۹:

فقط صبح، نوبت اول و دوم سینوفارم و نوبت دوم اسپوتنیک.

مصلی نماز جمعه:

صبح و عصر، نوبت اول و دوم آسترازنکا، سینوفارم، برکت و پاستو کووک.

حسینیه عاشقان ثاراله سپاه جنب پاساژ وارکانا:

فقط صبح، نوبت اول و دوم سینوفارم و برکت.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ اعلام شده است.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار