مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت گلستان:

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت گلستان گفت : تزریق واکسن کرونا در گلستان به دو میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۱۸ دوز رسید.

تزریق ۱۴ هزار و ۵۲۹ دوز واکسن کرونا امروز در گلستان

به گزارش گلستان 24، باقری اظهار کرد: از این میزان ۱ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۲۴۸ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و ۹۲۵ هزار و ۱۵۰ دوز برای نوبت دوم است.

وی گفت : امروز ۱۴ هزار و ۵۲۹ دوز واکسن کرونا در مراکز واکسیناسیون استان تزریق شد .

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان ادامه داد: تزریق نوبت سوم هم در گلستان آغاز شده و تا کنون ۱ هزار و ۳۳۳ نفر دوز سوم را دریافت کردند.

وی از افراد شصت سال به بالا که ۴ ماه از ترریق دوز دوم واکسن سینوفارم و برکت آنها گذشته باشد می توانند برای دوز سوم مراجعه کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار