معاون فنی رئیس مرکز بهداشت استان:

معاون فنی رئیس مرکز بهداشت گلستان گفت: تا کنون حدود ۱۴درصد از جمعیت هدف واکسیناسیون کرونا در گلستان، سراغی از واکسن نگرفته اند.

۱۴درصدی که از واکسن گریزانند

به گزارش گلستان 24، سید مهدی صداقت اظهار کرد: جمعیت هدف (بالای ۱۲سال) در این استان، حدود یک میلیون و ۴۵۵هزار نفر است.

وی ادامه داد: تا کنون در استان گلستان نوبت اول واکسن به بیش از یک میلیون و ۲۵۰هزار نفر (حدود ۸۶درصد) تزریق شده است و بیش از ۹۵۰هزار نفر (حدود ۶۵درصد) نیز نوبت دوم را دریافت کرده اند.

صداقت افزود: همچنین بیش از ۲۰۰هزار نفر (حدود ۱۴درصد) تا کنون حتی یک نوبت را هم نزده اند.

وی تاکید کرد: برای پیشگیری از موج ششم همه گیری و حفظ سلامتی و جان خود و عزیزانمان، در کنار رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، واکسیناسیون هم ضروری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار