مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به ثبت ۱۱۳ میلیمتر بارش باران در فصل پاییز این استان گفت که این میزان نسبت به دوره بلند مدت ۱۳ درصد کاهش یافته است.

بارش های پاییزی گلستان ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش گلستان 24، سیدمحسن حسینی شامگاه روز سه شنبه اظهارداشت : مقدار بارندگی تجمعی متوسط از اول مهر ۱۴۰۰ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۰ بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای ۱۱۳ میلیمتر است که این رقم در دوره بلند مدت ۱۳۰ میلی متر بود.

به گفته وی حوضه آبریز گرگانرود ۱۱درصد ، اترک سفلی ۲۴ درصد، قره سو چهار درصد و نکارود علیا ۳۸ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش داشته است و بارش ها در این مدت در حوضه آبریز خلیج گرگان هفت درصد نسبت به بلند مدت افزایش یافته است.

حسینی تصریح کرد : متوسط دمای اندازه گیری شده ۱۳.۷ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۳.۷ درجه سانتیگراد است، افزایش و کاهش را نشان نمی دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان یادآور شد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۹۱ درصد کاهش تا ۱۵ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی اضافه کرد: ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب (حدود ۲۰.۵ % ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی اظهارداشت: در آبخوانهای کم عمق حدود ۱۹۳ میلیون مترمکعب و در آبخوانهای عمیق حدود ۶۲ میلیون متر مکعب کاهش اتفاق رخ داده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار