دادستان گرگان در پی انتشار خبری از وضعیت نامناسب زیستگاه مرال قرمز جنگل قرق از مدیران منابع طبیعی و محیط زیست توضیح خواست.

پیگیری پرونده گوزن های قرمز ایرانی از سوی دادستان گرگان

به گزارش گلستان 24، محمود اسپانلو  اظهار کرد: بررسی های میدانی نماینده ویژه دادستانی از محل نگهداری گوزن های قرمز در پارک جنگلی قرق حاکی از وضعیت نامناسب نگهداری این گونه جانوری است. 

وی افزود: شرایط نگهداری و تغذیه این گوزن‌ها به گونه‌ای است که جمعیت این جانوران از ۳۶ راس در سال‌های گذشته به ۷ راس در حال حاضر رسیده است.

اسپانلو ادامه داد: امروز مدیران منابع طبیعی و محیط زیست استان را فراخواندیم و مکلف شدند در نخستین گام حداکثر تا ۵ روز آینده برای تعمیر فنس‌های محل نگهداری این گوزن‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین برای تامین علوفه مورد نیاز این حیوانات نیز بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف وجود داشت که مقرر شد زمین ۲۰ هکتاری که برای کشت علوفه این گوزن‌ها اختصاص یافته بود، زودتر تعیین تکلیف شود.

دادستان اسپانلو از تشکیل پرونده ویژه از باب حقوق عامه برای پیگیری وضعیت این گونه جانوری ارزشمند و در معرض خطر در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: پیگیری و رصد دادستانی تا زمان اطمینان از بهبود وضعیت این جانوران ادامه دارد.

حدود نیم قرن پیش نخستین مرکز تکثیر و نگه داری مرال در کشور با هدف بقای نسل این گونه کمیاب در پارک جنگلی قرق گرگان تاسیس شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار