مدیر کل امور اتباع خارجی استانداری گلستان:

مدیر کل امور اتباع استانداری گلستان گفت: در حال حاضر تعداد 35 هزار تبعه افغانی شناسایی شده به صورت رسمی دارای کارت اقامت در استان هستند.

35 هزار تبعه افغان به صورت رسمی دارای کارت اقامت هستند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، ابراهیم اسلانی در نشست خبری اظهار کرد: در راستای ساماندهی اتباع خارجی در استان، این مساله با جدید از تابستان 140 0در حال پیگیری است و تمامی اتباع جدید الورود که از افغانستان به ایران و گلستان وارد می شوند تا به امروز شناسایی شده اند اما این طرح تا 30 مهرماه 140 1 ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس دستور دولتحق دستگیری 6 گروه از این انباع از جمله دولتمردان دولت سابق، فعالان اقتصادی و مقامات امنیتی را نداریم چرا که اگر به کشورشان بتزگردانده شوند ممکن است آسیبی به انها برسد.

اسلانی گفت: تا به امروز تعداد 5هزار و 600 نفر از این افراد شناسایی شده اند.

مدیر کل امور اتباع خارجی استانداری گلستان بیان کرد: در رابطه با قانون مصوب سال 98 که فرزندان دارای مادر ایرانی می توانند شناسنامه دار شوند تعداد 500 نفر از این کودکان شناسایی و شناسنامه دار شدند.

اسلانی افزود: در حوزه توانمندسازی این اتباع بر اساس تفاهم نامه هایی که با فنی و خرفه ای و بهزیستی منعقد شده این افراد می توانند دوره های آموزشی رایگان دریافت کنند.

وی افزود: امنیت و سلامت اتباع اولویت این اداره کل است و بر همین اساس تعداد زیادی از اتباع واکسن کرونا دریافت کرده اند و بقیه اتباع نیز مکلف به تزریق این واکسن هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار