رئیس کل دادگستری گلستان:

رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه کاهش جمعیت کیفری استان گفت: با استفاده از ظرفیت های قانونی یکهزار و 17 مددجوی زندان های استان از فرصت اشتغال بهره مند هستند .

استفاده از ظرفیت های قانون برای کاهش جمعیت کیفری زندان های گلستان

به گزارش گلستان 24، حیدر آسیابی اظهار کرد: این مددجویان همزمان با تحمل دوران محکومیت به تامین معیشت خانواده های خود کمک می کنند.

وی افزود: 210 مددجو هم که جرایم سبک مرتکب شده اند و امکان گذراندن دوران محکومیت خارج از زندان را داشتند با استفاده از پابند الکترونیک تحت نظارت الکترونیک قرار گرفته اند.

آسیابی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون ۷۷۷ مورد بازدید قضات از زندان های استان انجام شد که در نتیجه این بازدیدها و بررسی پرونده زندانیان، ۲ هزار و ۵۰۰ مددجو با استفاده از ارفاقات قانونی، مرخصی رفتند.

این مقام ارشد قوه قضاییه در گلستان گفت: ۱۷۸ مددجو هم با استفاده از همین ارفاق های قانونی ، آزاد شدند.

حیدر آسیابی با تاکید بر این که برای مجرمان خطرناک و سارقان از این تخفیف های قانونی خبری نیست افزود: تلاش ما در دستگاه قضایی استان استفاده از ظرفیت های قانونی مانند ازادی مشروط، حبس الکترونیک و آرای جایگزین‌حبس برای جلوگیری از ورود مجرمان سبک و فاقد سابقه به زندان هاست.

وی افزود: زندان ، بیشترین آسیب را متوجه خانواده های زندانیان می کند و تلاش ما در دادگستری استان به حداقل رساندن این آسیب هاست.

جلسه کاهش جمعیت کیفری استان به منظور بررسی راهکارهای پیشگیری از ورود به زندان مجرمان سبک و فاقد سابقه کیفری امروز در دادگستری برگزار شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار