دادستان مرکز استان گلستان گفت: کیفرخواست برای دو نفر و به اتهام مشارکت در قتل عمدی مددجوی یک کمپ ترک اعتیاد ، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان صادر شد .

صدور کیفرخواست متهمان مرگ مددجوی کمپ ترک اعتیاد شهرستان گرگان

به گزارش گلستان 24، دادستان مرکز استان گلستان گفت: کیفرخواست برای دو نفر و به اتهام مشارکت در قتل عمدی  مددجوی یک کمپ ترک اعتیاد ، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان صادر شد .

محمود اسپانلو افزود: پرونده برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان، فرستاده شد .

محمود اسپانلو با بیان این که  متهمان فعلا بازداشتند افزود: پزشکی قانونی صدمات بدنی بر پیکر این مددجو را تایید کرده بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار