رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان گفت: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون سه میلیون و ۴۶۳ هزار دوز واکسن این بیماری در مناطق شهری و روستایی گلستان تزریق شد.

سه میلیون و ۴۶۳ هزار دوز واکسن کرونا در گلستان تزریق شد

به گزارش گلستان 24، سعید گل فیرروزی  اظهار کرد: از مجموع کل جمعیت حدود دو میلیون نفری گلستان، یک میلیون و ۵۲۹ هزار نفر افراد بالای ۱۲ سال واجد شرایط دریافت واکسن کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان افزود: تاکنون یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۱۰ نفر از مردم استان معادل ۹۷.۶ درصد از جمعیت واجد شرایط دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی همچنین در خصوص واکسن دوز دوم کرونا ادامه داد: یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۵۶۴ نفر معادل ۸۶.۲ درصد از جمعیت واجد شرایط استان گلستان نوبت دوم واکسن کرونا را تزریق کردند.

گل فیروزی افزود: میزان تزریق دوز سوم واکسن کرونا در استان به ۵۵۹ هزار و ۳۹ نفر معادل ۴۲ درصد و دوز چهارم به ۵۹ هزار و ۴۸۳ نفر معادل ۴.۴۷ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال گلستان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان از اهالی منطقه خواست تا برای ارتقای ایمنی خود با توجه به شروع سرمای هوا و شیوع بیماری‌های تنفسی، تزریق نوبت سوم وچهارم این واکسن را جدی بگیرند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار