استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: گلستان پایلوت کشوری اجرای طرح ۴۰۴۰ تعیین شده و این اقدام در راستای محرومیت زدایی از روستاهای کمتر برخوردار انجام می شود.

گلستان پایلوت کشوری اجرای طرح ۴۰۴۰ شد

به گزارش گلستان 24،علی محمد زنگانه امروز ظهردر آیین رونمایی از طرح ستاد همیاری مردم «سهم» که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهارکرد: استان گلستان پایلوت کشوری اجرای طرح ۴۰۴۰ تعیین شده و این اقدام در راستای محرومیت زدایی از روستاهای کمتر برخوردار انجام می شود.

به گفته استاندار گلستان در این طرح روستاهای محروم و کمتر برخوردار شناسایی و برنامه محرومیت زدایی در آن اجرا می شود.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح پس از شناسایی روستاهای واجد شرایط در استان آغاز می شود.

زنگانه ادامه داد: متاسفانه بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی استان را دهک های کمتر برخوردار تشکیل می دهند و امیدواریم با اجرای این طرح در دولت سیزدهم خدمات شایسته را به مردم ارائه کنیم.

استاندار گلستان بیان کرد: محرومیت زدایی از جمله مهم ترین برنامه های دولت بوده و در استان هم توسعه روستامحور را به عنوان یکی از برنامه های کلان در دستور کار داریم و خوشبختانه روند اجرای آن مناسب است.

وی گفت: تلاش ما رساندن درآمد سرانه استان به میانگین کشوری در افق سال ۱۴۰۴ است و در این مسیر توانمندسازی روستاها نقش بسزایی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار