رئیس منابع طبیعی گرگان:

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان گفت: محیط زیست هزار و ۶۰۰ کیلوگرم علوفه برای مرال‌های پارک جنگلی قرق تامین کرد.

محیط زیست ۱۶۰۰ کیلو علوفه برای مرال‌های پارک جنگلی قرق تامین کرد

به گزارش گلستان 24، رسول مقسم  اظهار کرد: در راستای اجرای امریه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی مرکز گلستان، دومین محموله خوراک مرال های پارک قرق به وزن هزار و ۶۰۰ کیلوگرم توسط اداره محیط زیست شهرستان گرگان تحویل مجموعه منابع طبیعی شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان افزود در حال حاضر ۹ مرال وحشی در محدوده محصور شده، پارک جنگلی قرق گرگان نگهداری می‌شوند که به طور متوسط روزانه دو کیسه کنسانتره و خوراک دام برای تغذیه مرال ها مصرف می‌شود.

گفتنی است در حال حاضر ۹ مرال در پارک جنگلی قرق در شرق گرگان نگهداری می‌شوند، که تعدادی از مرال های ماده باردار هستند.

پیش از این گرسنگی این مرال ها خبرساز و دادستانی به این مسأله ورود پیدا کرده بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار