مدیرکل محیط زیست گلستان:

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: تعداد حریق ها در پارک ملی گلستان و طی سال گذشته ۹۲.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

سال گذشته تعداد حریق های پارک ملی ۹۲.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمدرضا کنعانی امروز در نخستین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت اظهار کرد: طرح جامع اطفای حریق در این پارک مورد بازنگری قرار گرفته و با استفاده‌ از ظرفیت بسیج و برپایی چادرهای حفاظتی و افزایش تجهیزات و امکانات اطفای حریق از دلایل کاهش‌ آمار حریق بوده‌ است.

وی افزود: این اقدامات با ۶ میلیارد تومان اعتبار در سال های اخیر انجام شد ضمن اینکه در سفر رییس جمهور به گلستان ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با اطفای حریق در پارک ملی گلستان مصوب شد که تاکنون ۵۰ درصد آن هزینه شده است.

کنعانی ادامه داد: باید الگوی حفاظت را از حفاظت دولتی و پادگانی به حفاظت مشارکتی و مردمی تغییر دهیم و از ظرفیت های جوامع محلی در حفاظت از پارک‌های ملی از جمله پارک ملی گلستان نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: پارک ملی گلستان از بهترین و داری اولین ها در بسیاری از شاخص ها از جمله تنوع جانوری و گیاهی در بین پارک های حفاظت شده کشور است و باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از مشارکت مردمی باید با در نظر گرفتن معیشت جوامع محلی و با برنامه های طبیعت گردی محقق شود.

وی ادامه داد: پارک ملی گلستان از بهترین و داری اولین ها در بسیاری از شاخص ها از جمله تنوع جانوری و گیاهی در بین پارک های حفاظت شده کشور است و باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

وی گفت: به سبب وجود جاده میان‌گذر با ۵۰ کیلومتر طول از 2 دهه قبل تاکنون ۲ هزار و ۶۸۳ راس گونه جانوری براثر تصادفات جاده ای تلف شوند که ارزش آن ۵۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: با اینکه از سال ۸۲ هیات دولت مصوب کرده جاده جایگزین جاده میان‌گذر احداث شود و یا در سال ۸۵ مقرر شد مکان‌هایی زیرگذر یا روگذر برای عبور جانواران گیاهی در جاده میان‌گذر احداث شود اما تاکنون اقدامی در این مورد انجام نکرده است.

کنعانی آفات و بیماری ها را از دیگر چالش های پارک ملی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از درختان این پارک دچار آفت شدند که طرح مطالعات آن انجام و با اعتباراتی که امسال داده شده عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار