کارگاه تخصصی حکمرانی متعالی اقوام و مذاهب «مدل گلستان ممتاز» با سخنرانی دکتر زنگانه استاندار گلستان و ارایه دکتر حسن بیارجمندی دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت عتف در دانشگاه گلستان برگزار شد.

به گزارش گلستان ۲۴،‌ در این کارگاه فرمانداران، روسای دانشگاه ها و جمعی از نخبگان دانشگاهی و حوزه ی اقوام و مذاهب حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان داشتند.

کارگاه مدل گلستان ممتاز

کارگاه مدل گلستان ممتاز

کارگاه مدل گلستان ممتاز

کارگاه مدل گلستان ممتاز کارگاه مدل گلستان ممتاز

کارگاه مدل گلستان ممتاز

کارگاه مدل گلستان ممتاز

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار