براساس اعلام سازمان محیط زیست گلستان با کمبود سیصدو پنجا محیط بان برای حفظت از عرصه های طبیعی مواجه است.

کمبود سیصد و پنجاه محیط بان در گلستان

اتحاده بین المللی حفاظت از طبیعت اعلام کرد در دوازده ماه اخیر پنجاه و شش محیط بان در جهان جان خود را از دست داده اند که شست درصد آنان در آسیاست.

74622470543157019567

پارک ملی گلستان نهمین ذخیره گاه زیست گاه است که میتواند نمونه بارزی برای کمبود محیط بان و خطرات باشد.

مهاجر مدیر کل محیط زیست استان می گوید : پارک ملی گلستان مروبط به استان گلستان نیست . مربوط به کل کشور و زیست کره جهان است . ما به ازای هر دو هزار هکتار یک محیط بان داریم.

بیش از پنجاه سال است که از این ذخیره گاه ارزشمند محافظت می شود . اما در چهار ماه اول امسال دویست و شش حیوان در اثر حادثه در این پارک کشته شده اند .

وی افزود : هزاران ماشین در روز از اینجا عبور می کنند که با هشت یا ده محیط بان تا کی میشود ادامه داد !

به گفته پور قاسم کارشناس  زیستگاه ها و امور مناطق استاندارد جهانی مناطق حفاظت شده و پارک های ملی در هر هزار هکتار یک محیط بان تعریف شده است . ما در پارک ملی گلستان نود و دو هزار هکتارداریم و باید نود و دو محیط بان داشته باشیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار