۷۲ نماینده مجلس به صورت داوطلبانه رای های خود را به نمایش عموم می گذارند / آیا مجمع نمایندگان استان گلستان از شفاف سازی هراس دارند؟

۷۲ نماینده مجلس به صورت داوطلبانه رای های خود را به نمایش عموم می گذارند / آیا مجمع نمایندگان استان گلستان از شفاف سازی هراس دارند؟

نمایندگان استان گلستان تاکنون فعالیتی تاثیر گذار جهت شفاف سازی آرای خود انجام نداده اند.

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار