جمعیت دام سنگین گلستان  ۱۴۰ هزار راس است/ افزایش 20 درصدی دام مولد سبک

مدیرکل دامپزشکی گلستان :

جمعیت دام سنگین گلستان ۱۴۰ هزار راس است/ افزایش 20 درصدی دام مولد سبک

مدیرکل دامپزشکی گلستان ظرفیت دام سبک استان را یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس با جمعیت مولد زیاد اعلام کرد و گفت: این عدد در…

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار