اقدام ترامپ ناشی از عجز و ناتوانی آمریکایی ها در منطقه است/ شیعه و سنی در مقابل این جنایت به پاخیزند

بازیکن گلستانی و خوش آتیه باشگاه استقلال تهران:

اقدام ترامپ ناشی از عجز و ناتوانی آمریکایی ها در منطقه است/ شیعه و سنی در مقابل این جنایت به پاخیزند

آرمین سهرابیان بازیکن کردکویی و خوش آتیه باشگاه استقلال تهران ضمن محکومیت اقدام ننگین و نابخردانه آمریکا مبنی بر اعلام…

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار