پایش مرزهای دریایی گلستان انجام شد

جانشین مرزبانی گلستان:

پایش مرزهای دریایی گلستان انجام شد

جانشین مرزبانی گلستان از پایش مرزهای دریایی استان خبرداد و گفت: اقدامات کنترلی و مراقبتی در دریا با قدرت ادامه دارد.

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار