عکس/ همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان

عکس/ همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان

همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان

اخبار ویژه سیاسی

آخرین اخبار