راهپیمایی 22بهمن ماه بصورت رژه خودرویی و موتوری درگرگان برگزارشد.

 رژه خودرویی و موتوری راهپیمایی22 بهمن درگرگان /تصاویر

راهپیمایی 22بهمن ماه بصورت رژه خودرویی و موتوری درگرگان برگزارشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار