در راستای ارتقاءسواد انتخاباتی و رسانه ای منتشر شد؛ - بخش اول

از ملزومات هر انتخاباتی امید و مشارکت است که یوسف برادران مهر کارشناس سواد رسانه در این باره توضیحاتی را ارائه می دهد.

 ویدئو/ امید و مشارکت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ 

ارسال نظر

آخرین اخبار