عکس نوشت، ویژه انتخابات 1400؛

مجموع عکس نوشت با محوریت انتخابات منتشر شد.

 انتخابات، به منزله ادامه خون شهدا است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24، 

1623050596انتخابات،-به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(1)

1623050596انتخابات،-به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(4)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(1)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(13)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(14)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(15)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(16)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(20)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(24)

1623053776به-منزله-ادامه-خون-شهدا-است-(28)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار