عکس نوشت؛ویژه انتخابات 1400

با نزدیک شدن به رویداد 28 خردادماه انتخابات ریاست جمهوری 1400، تعدادی عکس نوشت ویژه استفاده در شبکه های اجتماعی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

 میزان رای ملت است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24،

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(1)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(2)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(3)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(4)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(5)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(6)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(7)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(8)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(9)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(10)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(11)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(12)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(13)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(14)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(15)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(16)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(18)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(19)

1623353348متفاوت-عکس-نوشت-انتخابات-(21)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(1)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(2)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(4)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(3)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(5)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(6)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(7)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(8)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(10)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(11)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(12)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(13)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(15)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(14)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(16)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(17)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(18)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(20)

1623486669میزان-رای-ملت-است-(9)

ارسال نظر

آخرین اخبار