رای ندادن ما نیعنی خوشحال شدن این افراد ظالم.

 عکس/اگر رای ندهیم چه کسانی خوشحال می شوند؟

3792772(1)

photo_2021-06-11_03-58-10(1)

photo_2021-06-11_03-58-07(1)

photo_2021-06-11_03-58-03(1)

photo_2021-06-11_03-58-13(1)

photo_2021-06-14_11-26-53(1)

photo_2021-06-14_11-26-57(1)

photo_2021-06-14_11-30-54

photo_2021-06-14_11-31-00

photo_2021-06-14_11-31-04

 

ارسال نظر

آخرین اخبار