اگر اتفاقی برای مهدی کروبی بیفتد، قاتلان او کسانی هستند که با وجود علم به وضعیت جسمی‌اش، وادار به اعتصابش کردند. اینها همان جماعتند که...

عکسنوشت/  اگر اتفاقی برای کروبی بیفتد

اگر اتفاقی برای مهدی کروبی بیفتد، قاتلان او کسانی هستند که با وجود علم به وضعیت جسمی‌اش، وادار به اعتصابش کردند. اینها همان جماعتند که...

کروبی (2)

ارسال نظر

آخرین اخبار