اگر مجری ‎اقتصاد قوی نیستید، لطفا نامزد نشوید

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‌قانون مجلس و غنی‌سازی ۶۰ درصد، تقویت موضع خارجی ایران بود و وخامت اقتصاد توسط دولت، تضعیف موضع ایران.

تاجایی که مشارکت انتخابات در نظرسنجی اسفند بخاطر فاجعه اقتصادی، کاهش نشان داد.

دولتی میخواهیم که پالس‌های متعارض به خارج نفرستد.

اگر مجری ‎اقتصاد قوی نیستید، لطفا نامزد نشوید.

3113524

ارسال نظر

آخرین اخبار