توئیت کدخدایی درباره خیانت ساده لوح ها

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: نژاد پرستی رژیم غاصب، کودک کش و اشغال گر قدس تمامی ندارد. از یک سو در سکوت مرگبار سازمانهای بین المللی و کشورهای دنیا به جنایات خود ادامه می دهد و از سوی دیگر ساده لوحان و طماعان منطقه را با بهانه ی صلح به سوی خود می کشد. با وجود این غده سرطانی، آیا صلحی قابل تصور است؟

3130359

ارسال نظر

آخرین اخبار