تحریم شکست یا قلک پول مردم؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق مسلم معین در توئیتی با اشاره به جابجا شدن قیمت ارز در حالی که هنوز اتفاق جدیدی در مذاکرات نیفتاده، نوشت: تحریم ها نشکسته. قلکی را که از دارایی های مردم در بورس و بازار ارز و... پر کرده بودید شکستید.

3131287

ارسال نظر

آخرین اخبار