نتیجه دو دهه حضور آمریکا در افغانستان این بود؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق عباس عبدی در واکنش به انفجار کابل در توئیتی نوشت: جنایت در افغانستان وحشت‌آور است، نه فقط به علت آنچه که رخ داد، بلکه از این حیث که بدون هیچ ایده‌ای برای صلح و سازش، آینده این کشور و مردم چه خواهد شد؟

نتیجه دو دهه حضور نظامی آمریکایی‌ها و متحدانش در آنجا همین بود؟

3133789

ارسال نظر

آخرین اخبار