اگر رئیسی اختیارات قوه مجریه را داشت...

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه با اختیارات اندکی بالاتر از صفر [نسبت به قوه مجریه] ده ها شرکتی که روحانی و لاریجانی تعطیل کرده بودند را دوباره احیاء کرد و امید را به خانه هزاران کارگر مستاصلِ زجر کشیده برگرداند. فقط تصور کنید رئیسی اختیارات نزدیک به صدِ قوه اجرایی را بدست بگیرد!

3143984

ارسال نظر

آخرین اخبار