کدخدایی: عده ای شورای نگهبان را تهدید می‌کنند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: این روزها اخبار جعلی پیرامون بررسی صلاحیت‌ها زیاد منتشر می شود. برخی با گمانه زنی، برخی با خبر محرمانه، و برخی نیز با استناد به منابع آگاه و موثق!

به این شایعات دامن می زنند. در این میان عده ای هم با تهدید شورای نگهبان سعی می کنند دمی خوش باشند!

3144315

ارسال نظر

آخرین اخبار