به نظر جلیلی کدام مدیر کارآمد است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق سعید جلیلی در توئیتی نوشت:

یکی از مولفه‌های ارزیابی کارآمدی: مدیر کارآمد فرصت برای نشان دادن خودش ندارد و آن فرصت را هم برای کار صرف می کند!

3144333

ارسال نظر

آخرین اخبار