چرا همتی هیچ زنی را مدیرعامل بانک نکرد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: همتی از جای خالی خانم ها در مناظره صحبت کرد در حالی که هیچ کدام از بانک ها رئیس (مدیرعامل) خانم ندارند! باز هم شعار تو خالی به نام بانوان و بدون عمل...

3161108

ارسال نظر

آخرین اخبار