چطور کسی که شش کلاس سواد داره، این کتاب ها رو نوشته؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی کنایه آمیز به کسانی که به دروغ دکتر سید ابراهیم رئیسی را فقط دارای 6 کلاس سواد می دانستند، نوشت: چطور کسی که شش کلاس سواد داره ، این کتاب ها رو نوشته؟

3162227

3162228

ارسال نظر

آخرین اخبار