نهضت "یک با یک" برای افزایش مشارکت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: یکی از راه‌های افزایش مشارکت در انتخابات، نهضت دعوت از آشنایان است. هرکس خود را موظف بداند که حداقل یکی از اقوام یا دوستان خود که قصد

شرکت در انتخابات ندارد را، به هر طریق ممکن برای رأی دادن همراه کند.

این یک جهاد همگانی‌ست؛ یک با یک

3164870

ارسال نظر

آخرین اخبار