اگه پرسیدن رای بدیم که چی بشه ...

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق محسن مهدیان در رشته توئیتی نوشت: اگر پرسیدند چه فایده؟ اینا هم بیایند مثل همان ها هستند، این چند مورد را مرور کنید: مجلس یازدهم را موافق باشیم یا مخالف، نمونه ای است برای نقش صندوق در اصلاح و تغییر. قانون راهبردی برای لغو تحریم؛ هم قفل صنعت هسته ای را باز کرد و هم دست تیم مذاکره را.  

قانون مالیات بر خانه های خالی؛ ثمره اش هم شد مبارزه با احتکار و کنترل سوداگری . تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مانع سفته بازی در مسکن میشود.

تصویب طرح امنیت غذایی در کشور که این اوضاع نابسامان را سامان میبخشد.

تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشسته ها .

کاهش تبعیض مالیات بین پولدارها و سلبریتی ها.

افزایش چند برابری حقوق سربازها .

نظارت بر خصوصی سازی های مساله دار.

افزایش وام ازدواج .

وام ویژه برای خانوارهای صاحب فرزند و بدون مسکن .

سفرهای استانی رئیس مجلس .

به حرکت وادار کردن دولتی ها با کمترین تنش و...

3166971

3166972

ارسال نظر

آخرین اخبار