آنچه از شیوه رای‌گرفتن رئیسی اثبات شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: رئیسی کار را تمام کرد اما این مسأله دوم هست.

مسأله اصلی آن هست که نشان داد می شود مومنانه از ملت رای گرفت.

رئیسی بدون دروغ، تحقیر، تفرعن و هیاهو پیروز شد.

3176330

 

ارسال نظر

آخرین اخبار