رئیسی که هنوز نیومده!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: با همکارم صحبت میکردم‌ میگفت رئیسی تا اومد گشت ارشادو راه انداخت.

گفتم بابا رئیسی که هنوز نیومده!

گفت دیگه بدتر، هنوز نیومده گشت ارشادو راه انداخته 

بیچاره رئیسی، بیچاره رئیسی

رئیسی که هنوز نیومده!

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار