اصلاحات باید بفهمد رئیسی در ازای هیچ توافق نمیکند!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‌روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که اگر توان به نتیجه رساندن مذاکرات را ندارید، از کسانی که در این زمینه موفق هستند استفاده کنید.

بزرگوار! موفقیت اگر تقدیمِ دو دستیِ سرمایه های مملکت است، که شاه با شوهر دادن بحرین از همه موفق تر بود!

اصلاحات باید بفهمد رئیسی در ازای هیچ توافق نمیکند!

اصلاحات باید بفهمد رئیسی در ازای هیچ توافق نمیکند!

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار