سردار جعفری درباره دوران یازده ساله فرماندهی وی در سپاه توئیت داد.

توییت جدید سردار جعفری از 11 سال فرماندهی سپاه

549062_948

ارسال نظر

آخرین اخبار