رهبر ایران مدتهاست به طور صریح روشن کرده است که تسلیحات هسته‌ای غیر اخلاقی و مغایر با شرع است. از این رو توسعه، مالکیت، ذخیره و استفاده از آن حرام و ممنوع است. ما به طور قاطع تحت عنوان وظیفه دینی، اخلاقی و دسوری استراتژیک با سلاح هسته‌ای مخالفیم.

 توئیت ظریف درباره تاکید رهبری نسبت به ممنوعیت شرعی سلاح هسته‌ای

616888_227

ارسال نظر

آخرین اخبار