توصیه امام خمینی(ره) به ثروتمندان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، به اینهایی که دارای‌‎ ‌‌املاک و ثروت زیاد هستند، به اینها عرض می کنم که یک قدری به‌‎ ‌‌حال این فقرا برسید
 امام خمینی(ره) ۶۲/۱/۱

2859494

ارسال نظر

آخرین اخبار